Enkelstuga – tidigt 1800-tal (SÅLD)

Vacker mindre timmerbyggnad har räddats undan rivning och säljs nu flyttad, restaurerad och nyckelfärdig. Byggnaden består av en liten förstuga, en större kammare, en mindre kammare samt en brant trapp upp till en vind som sträcker sig över hela byggnaden. Byggnaden har demonterats under oktober 2010 och skall restaureras under vintern för att uppföras hos ny ägare under våren 2011.

Ladda ner högupplöst illustration »
Ladda ner större planskiss i PDF-format»

BYGGNADEN EFTER FLYTT

Grund: Granitgrund. Grundens höjd anpassas efter byggnadens nya plats.

Trapp: Ny trapp tillverkad av gammalt virke.

Stomme: 6-tumstimmer.

Bjälklag: Timmer.

Fasad: Timmer.

Yttertak: Dubbel spårad yttertakspanel, takpapp, strö- och bärläkt och handslaget gammalt taktegel.

Plåtarbeten: Handgjorda skorstensbeslag och hängrännor.

Takkonstruktion: Åstak (3 åsar).

Isolering botten- och mellanbjälklag: Termoträ.

Murstock: Murad av stortegel. Kalkputsad. Vitmålad.

Skorsten: Murad av stortegel med krön. Kalkputsad. Skorstenen kalkavfärgas vit.

Fönster: Enkla fönster med gångjärnshängda innanfönster. Antikt munblåst glas.

Ytterdörr: Brädklädd pardörr med överljus med antikt munblåst glas.

Invändiga snickerier: Handhyvlade fönster-/dörrfoder och golvsocklar.

Innertak: Handhyvlat brädtak. Takhöjd 2,5 m.

Golv: Antika skurgolv med fris kring eldstadsplanen.

Spik: Vid synlig spikning används handsmidd spik.

Innerdörrar: Originaldörrar med höga trösklar. Mellan förstuga och trapp en handhyvlad paneldörr.

Kakelugn lilla kammaren: Rund tidstypisk handslagen kakelugn. Glasyrkulör i samråd med beställare.

Eldstad stora kammaren: Kistspis, stor vedspis eller handslagen kakelugn. I samråd med beställare.

Eldstadsplan: Öländsk kalksten.

Väggar kamrarna: Lerklinade (putsade).

Väggar förstuga: Handhyvlad stående panel.

Målning utvändigt: Timmer slammas med falu ljus och fönster, dörrar och foder linoljefärgsmålas.

Målning invändigt: Alla hyvlade ytor stryks tunt med linoljefärg. Väggar och tak målas med linoljefärg eller limfärgas. Kamrarnas väggar kan även tapetseras eller schablonmålas. I samråd med beställare.

Pris: På förfrågan

För mer information vänligen e-posta oss på adressen i sidfoten.